17. września 2019 roku uczniowie klas 1fG i 1eG wzięli udział w wycieczce do Poznania, która odbyła się z ramach realizacji interesującego projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”

Podczas wyjazdu uczniowie, pod opieką Marii Dembińskiej, Justyny Szymańskiej i Danuty Zaremby, uczestniczyli  w plenerowej lekcji edukacyjnej realizowanej w zakładzie spalania odpadów w Poznaniu. Celem lekcji było zapoznanie uczniów obu klas z nowoczesnymi technologiami stosowanymi aktualnie w spalarni śmieci. W trakcie wycieczki uczniowie mogli lepiej się poznać i jeszcze bardziej zintegrować. Wyjazd można uznać za jak najbardziej udany.

DZ