W dniach 01-02 czerwca 2019 roku w Krakowie odbył się finał konkursu Turbolandeskunde, w którym naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy II F: Klaudia Dudzik, Marta Michalak oraz Maria Ostrowska.
Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie wywiadu połączone z prezentacją postaci, wcześniej wylosowaną przez każdą grupę. Presja czasu i wysoka temperatura - nie tylko powietrza, nie wpływały pozytywnie na pracę. Jednak dzięki pełnej mobilizacji i zgranego teamu, dziewczęta wykonały swoje zadanie. I chociaż nie zajęły miejsca na podium, doświadczenia jakie zdobyły są bezcenne. Praca w zespole, opanowanie tremy i nawiązywanie relacji - to umiejętności, które warto szlifować zawsze.
Wolny czas poza konkursem był okazją do obejrzenia kawałka Krakowa. No i Kraków, jak to Kraków tak oczarował dziewczyny, że wyjeżdżając nie powiedziały "żegnaj", ale "do zobaczenia".
Serdeczne podziękowania należą się Dyrekcji Szkoły oraz Radzie Rodziców ZS im. S. Staszica w Pile za wsparcie finansowe, które umożliwiło wyjazd do Krakowa oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Piła za sfinansowanie przejazdu PKP do Krakowa. Z całego serca dziękujemy!
Organizatorom konkursu: Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego dziękujemy za możliwość sprawdzenia poziomu swojej wiedzy w tak ciekawym konkursie, za bardzo sprawne i profesjonalne przeprowadzenie konkursu oraz ciekawą atmosferę rywalizacji z innym szkołami ponadgimnazjalnymi z całej Polski.
Konkurs odbył się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie.
Wszystkie cele konkursu zostały zrealizowane, zarówno na etapie regionalnym jak i podczas etapu ogólnopolskiego w Krakowie, a były to:
• rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,
• propagowanie wychowania proeuropejskiego,
• rozbudzanie otwartości na inne kultury,
• krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
• doskonalenie umiejętności i wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
• rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
• doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie,
• przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
• przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.
Do zobaczenia na TURBOLANDESKUNDE za rok. Tym razem konkurs będzie dotyczył Szwajcarii. Warto już zabrać się do pracy.
Opracowanie: Maria Ostrowska kl. II F oraz Aleksandra Gondek-Sujka - nauczycielka języka niemieckiego.