Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Stanisław Tryjankowski 3c

Zastępcy:

Julia Michalska 3a

Wiktor Bielecki 2c