Klasy pierwsze:

1 a - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia / chemia (języki obce: angielski, niemiecki)
1 b - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
1 c - przedmioty rozszerzone: język polski - historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna (języki obce: angielski, francuski)
1 d - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)
1 e - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, francuski)
1 f - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)

Klasy drugie:

2 a - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia / chemia (języki obce: angielski, niemiecki)
2 b - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)
2 c - przedmioty rozszerzone: język polski - historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna (języki obce: angielski, francuski)
2 d - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - język angielski (języki obce: angielski, niemiecki)
2 e - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki / francuski)
2 f - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus (języki obce: angielski, niemiecki)

Klasy trzecie po szkole podstawowej:

3 a - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia - język angielski
3 b - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus
3 c - przedmioty rozszerzone: język polski - historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna
3 d - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - język angielski
3 e - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus
3 f - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus

Klasy trzecie po gimnazjum:

3 aG - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia - język angielski
3 bG - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka - informatyka
3 cG - przedmioty rozszerzone: język polski(z el.edukacji medialnej) - historia - język angielski; przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne
3 dG - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - język angielski
3 eG - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski
3 fG - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski