Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2021 r.

Komunikat Dyrektora CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2021 r.

Terminy egzaminów maturalnych

Deklaracja maturalna w roku szkolnym 2020/2021

Identyfikator szkoły: uczniowie LO: 301901-07111

https://deklaracja.edu.pl/301901-07111

1. Wypełnioną deklarację należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce) wykorzystując otrzymany mailem lub pobrany plik PDF (dostępny po wypełnieniu formularza).
2. Tak przygotowaną deklarację należy podpisać w wymaganych miejscach i złożyć u wychowawcy klasy w terminie do 30 września 2020 roku.
3. Deklarację można wypełniać wiele razy.
4. Każda deklaracja jest opatrzona unikalnym identyfikatorem.
5. Ważna jest ta deklaracja, której wydruk zostanie dostarczony do szkoły.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie www.oke.poznan.pl