Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024
Komunikat dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku
Komunikat dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024
Komunikat dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2024
Aneks 1 do Komunikatu dyrektora CKE z 1 września 2022 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024
Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne
Deklaracja A 
Uczniowie klas czwartych wypełniają e – deklarację. Dane do logowania umożliwiające złożenie e – deklaracji zostaną przekazane przez wychowawców w dniach 18.09. – 22.09.2023 r.
Instrukcje składania, monitorowania i przyjmowania e - deklaracji w systemie ZIU
Schemat przyjmowania e - deklaracji