Drukuj

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023

Deklaracja A

Uczniowie klas czwartych wypełniają e – deklarację. Dane do logowania umożliwiające złożenie e – deklaracji zostaną przekazane przez wychowawców w dniach 19.09. – 23.09.2022 r.

Instrukcje dotyczące składania e – deklaracji w systemie ZIU: Instrukcje składania, monitorowania i przyjmowania e-deklaracji - link

Składanie e-deklaracji w ZIU – filmik- link

Schemat przyjmowania e - deklaracji