Kółko Prawne SWPS to cykl spotkań online dla uczniów zainteresowanych zawodem prawnika. Zajęcia przygotowane i prowadzone były przez dra hab. Adama Bodnara, prof. Uniwersytetu SWPS, Rzecznika Praw Obywatelskich. Webinaria odbywały się od lutego do kwietnia br i brało w nich udział 600 uczniów z całej Polski a wśród nich uczniowie z Nafty – Karol Leśniewicz z kl.1c oraz Szymon Kamuda z kl.3c.

Podczas spotkań online starano się przybliżyć uczniom zawód prawnika oraz pokazać, jaka jest jego rola w funkcjonowaniu nowoczesnego państwa. Uczniowie mieli okazję do poznania tajników zawodu - adwokata, sędziego, prawnika zajmującego się prawami zwierząt czy prawem w kulturze, sztuce i nowych technologiach. Gośćmi prof. Bodnara byli prawnicy, specjalizujący się w różnych obszarach :

· Sylwia Gregorczyk- Abram- Adwokat , jako obrońca praw obywatelskich.

· dr Magdalena Zmysłowska – Prawnik w świecie innowacji, nowych technologii gier komputerowych.

· dr Piotr Piesiewicz – Prawnik w świecie kultury, designu, sztuki i muzyki.

· Jarosław Gwizdak – Czy warto być sędzią?

· Karolina Kuszlewicz – Prawnik w służbie zwierząt.

· prof. Dr hab. Marek Chmaj – prawnik w funkcjonowaniu nowoczesnego państwa.

· prof. Adam Bodnar, dr Tomasz Lewandowski- przyszłość zawodu prawnika.

Krótka refleksja Karola Leśniewicza na temat webinarium niech będzie inspiracją do udziału w kolejnej edycji spotkań:

Kółko prawne SWPS to bardzo ciekawa seria spotkań. Dzięki nim, mogliśmy bliżej poznać zawód współczesnego prawnika, jak i szereg dziedzin w których może się specjalizować.

Spotkania odbywały się w formie rozmowy prowadzącego z gościem w oparciu o temat webinarium, uczestnicy mieli także możliwość zadawania pytań gościowi na dowolny temat związany z dziedziną prawa. Tematy były przedstawiane w sposób prosty, zrozumiały także dla osób nie zagłębionych w dziedzinie prawa.

Uważam, że był to bardzo dobry sposób przedstawienia zawodu, jak i procesu nauki związanej z prawem, tematy rozwiewały wątpliwości na temat kariery prawniczej.

>Iwona Narożny<