👫 Nasi 🧡Uczniowie🧡 uczestniczyli w wykładzie o współczesnym Meksyku, jego tożsamości i relacjach ze Stanami Zjednoczonymi wygłoszonym w języku angielskim przez dr Francisco Alberto Nunez Tapia z College of Social Sciences & Humanities Uniwersytetu Cetys w Meksyku.
 
🤝 Wykład odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile dzięki realizacji wspólnego projektu Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile z Uniwersytetem CETYS w Meksyku.
 
foto. Starostwo Powiatowe w Pile
......