Znamy już rozstrzygnięcie Turnieju Tenisa Stołowego o 🏆Puchar Kierownika Internatu, w którym wzięło udział łącznie 42 wychowanków i wychowanek.
 
🏓Zgadzając się z powiedzeniem "Sport to zdrowie" warto dodać, że taka forma spożytkowania wolnego czasu w Internacie pozawala nabyć umiejętności współzawodnictwa i rywalizacji, popularyzacji różnych dyscyplin sportowych; jak również rozpropagować aktywność ruchową będącą ważnym elementem dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.
 
I miejsce – 💙Dawid Kirsz
II miejsce – 💙Dawid Lisowski
III miejsce – 💙Piotr Grobelny
 
I miejsce – 🧡Liliana Mateja
II miejsce – 🧡Julia Nowak
III miejsce – 🧡Zuzanna Szturmińska
 
🌻Z tego miejsca jako społeczność internacka składamy podziękowania Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół im. St. Staszica Markowi Wasilewskiemu za ufundowanie pucharów, medali i upominków, które otrzymali uczestnicy turnieju.
 
Organizatorzy/wychowawcy: Marek Święszkowski, Jarosław Skrzypczak
......