01.09.2021    Rozpoczęcie roku szkolnego
15.09.2021    Zebranie Rady Pedagogicznej
 16,17.09.2021   Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas
20.10.2021   Zebranie Rady Pedagogicznej
04.11.2021   Spotkania z rodzicami
09.12.2021   Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr
23-31.12.2021   Zimowa przerwa świąteczna
17-30.01.2022   Ferie zimowe
12.01.2022   Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów wszystkich klas
13,14.01.2022   Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas – podsumowanie I semestru
14.01.2022   Zakończenie I semestru
02.02.2022   Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza pracy szkoły w I semestrze
04.02.2022   Studniówka
     24.03.2022   Spotkania z rodzicami uczniów klas trzecich – podsumowanie roku szkolnego, informacja o zagrożeniu uzyskania oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego. Konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich
14-19.04.2022   Wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2022   Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas maturalnych
29.04.2022   Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych. Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły
4-20.05.2022   Sesja wiosenna egzaminu maturalnego
19.05.2022   Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego
20.06.2022   Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas pierwszych i drugich
24.06.2022   Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas pierwszych i drugich
28.06.2022   Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza pracy szkoły
 
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
12 listopada 2021, 7 stycznia 2022, 2 maja 2022, 17 czerwca 2022, 4, 5, 6, 9 maja 2022