RodzajOpis
pdf Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej (opłata skarbowa 9,00 zł)
pdf Wniosek o duplikat świadectwa (opłata skarbowa 26,00 zł)
html Informacje dotyczące ubezpieczenia
pdf Rezygnacja z ubezpieczenia
pdf Pełnomocnictwo
pdf Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do szkoły
pdf Podanie do internatu
pdf Rezygnacja z religii
pdf Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie
Zwolnienie od lekarza rodzinnego może być wystawione tylko na 1 miesiąc. Zwolnienia całoroczne lub semestralne muszą być wystawione przez lekarza specjalistę
pdf Tryb postępowania w przypadku ubiegania się o zwolnienie semestralne lub roczne z zajęć wychowania fizycznego
pdf Zwolnienie semestralne lub roczne z zajęć wychowania fizycznego