RodzajOpis
pdf Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej (opłata skarbowa 9,00 zł)
pdf Wniosek o duplikat Świadectwa (opłata skarbowa 26,00 zł)
html Informacje dotyczące ubezpieczenia
pdf Rezygnacja z ubezpieczenia
pdf Pełnomocnictwo
pdf Kwestionariusz dla kandydatów do klas I LO
pdf Podanie do Internatu
pdf Regulamin zachowania na studniówce
pdf Regulamin biblioteki
pdf Tryb postępowania w przypadku ubiegania się o zwolnienie semestralne lub roczne z zajęć wychowania fizycznego
pdf Rezygnacja z religii
Zwolnienie od lekarza rodzinnego może być wystawione tylko na 1 miesiąc. Zwolnienia całoroczne lub semestralne muszą być wystawione przez lekarza specjalistę
pdf Zwolnienie semestralne lub roczne z zajęć wychowania fizycznego
pdf Regulamin Samorządu Uczniowskiego
pdf Ordynacja wyborcza regulująca tryb i zasady wybierania Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego