RodzajOpis
pdf STATUT - II LO w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
pdf Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (zał. 1 Statutu)
pdf Regulamin internatu (zał. 2 Statutu)
pdf Dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych wynikających z indywidualnych potrzeb ucznia
pdf Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023
pdf Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
pdf Regulamin zachowania na studniówce
pdf Regulamin biblioteki
pdf Regulamin Samorządu Uczniowskiego
pdf Ordynacja wyborcza regulująca tryb i zasady wybierania Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
pdf Procedura organizacji kawiarenek i kiermaszów