Na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 zapraszamy 2 września godz. 12:00 na boisko szkolne.

 

poprawki2019

Drodzy absolwenci!

Świadectwa maturalne można odbierać od 4 lipca 2019 r. od godz. 10.00.

Do zobaczenia!

0001

Dnia 6 czerwca br w Krakowie odbył się etap ogólnopolski Konkursu historycznego „Do broni! „Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej. Szkołę i województwo wielkopolskie reprezentowali Karol Dziamara z klasy 1c oraz zespół uczniów z klasy 2c w składzie Laura Białecka, Julita Czerwińska, Dawid Miazga i Diana Tkacz.

Zgodnie z wcześniej ogłoszonym Harmonogramem

przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej

oraz zaświadczeń o wynikach testu gimnazjalisty / ósmoklasisty

odbywać się będzie w terminie

od 21 czerwca (godz. 9.00) do 25 czerwca (godz. 15.00)

w sali nr 20 na I piętrze.

HARMONOGRAM:

Czynności kandydata Termin
Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty wpisać
do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty
oraz informacje o innych osiągnięciach.
do 25 czerwca 2019r., do godziny 15.00
Dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego (sala 20) szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty (mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (gimnazjum/ szkoły podstawowej)), a także wypełniony kwestionariusz szkoły. do 25 czerwca 2019r., do godziny 15.00

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i sprawdzić, do której klasy (szkoły) kandydat został zakwalifikowany.
Listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas zostaną opublikowane również na tablicy ogłoszeń
w szkole.

16 lipca 2019r. o godz. 10.00.

Potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole/ klasie poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ szkoły podstawowej (o ile nie zostały one wcześniej złożone).

Brak złożenia oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.

od 16 lipca 2019r.

do 24 lipca 2019r.
do godz. 13.00

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl (lub sprawdzić na tablicy ogłoszeń w szkole), do której klasy kandydat został przyjęty. 25 lipca 2019r.
Weryfikacji danych dokonuje powołana przez dyrektora szkoły szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. Liczba punktów obliczana jest automatycznie przez system elektroniczny na podstawie kryteriów rekrutacji wprowadzonych wcześniej do bazy danych na stronie www.pila.edu.com.pl. Liczba ta decyduje o kolejności na liście kandydatów do poszczególnych klas. Próg punktowy może być różny w poszczególnych klasach i zależy od liczby kandydatów do danej klasy.
Kandydacie – pamiętaj – na I pozycji wybierz klasę, w której chciałbyś uczyć się najbardziej.
Jeżeli kandydat nie dostanie się do klasy, którą wybrał na I pozycji, zostanie automatycznie przez system uwzględniony w przydziale do klasy, którą wybrał na II pozycji, następnie III, IV, V itd. (W początkowym etapie rekrutacji (logowanie) warto wybrać większą liczbę klas).
W dniach 01-02 czerwca 2019 roku w Krakowie odbył się finał konkursu Turbolandeskunde, w którym naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy II F: Klaudia Dudzik, Marta Michalak oraz Maria Ostrowska.

30 maja 2019r. uczniowie pierwszej klasy medialnej pojechali do Warszawy na nagranie programu " Milionerzy " , realizowanego dla stacji TVN . Zasad tego teleturnieju nie trzeba nikomu objaśniac , bo wszyscy doskonale je znamy. Zadaniem naszych uczniów było kibicowanie zawodnikom i odpowiadanie na pytania do publiczności. Emocji było mnóstwo i wszyscy świetnie się bawili.

W dniach 27-28 maja klasa IA pod przewodnictwem dr M. Lorenca uczestniczyła w warsztatach geograficznych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w stacji badawczej w Jeziorach k. Poznania. Uczniowie obserwowali formy rzeźby polodowcowej, profil gleby brunatnej i zwierzęta.

W środę 22 maja na terenie Ośrodka Wczasowego Płotki rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Pilskiego w Piłce Plażowej.
W zawodach udział wzięła reprezentacja męska i żeńska naszej szkoły. Los okazał się sprzyjający naszym reprezentantom, ponieważ chłopcy w składzie: Filip Stróżyński, Filip Wasilewski, Kajetan Korczak zajęli drugie miejsce, a dziewczęta: Alicja Sarmacka, Martyna Czachowska,Izabela Kozłowska uplasowały się na trzecim miejscu podium.

Dnia 27 maja br w Poznaniu odbędzie się podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej. Szkołę będą reprezentować:
Karol Dziamara z klasy 1c, który zajął II miejsce w kategorii praca pisemna oraz zespół z klasy 2c w składzie: Laura Białecka, Julita Czerwińska, Dawid Miazga i Diana Tkacz, który zajął I miejsce w kategorii praca multimedialna.
Ponadto uczniowie będą reprezentować szkołę w etapie ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się w Krakowie 6 czerwca br.
Projekt edukacyjny „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej” został przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Fundację im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Bibliotekę Raczyńskich. Jednym z najważniejszych elementów projektu był konkurs adresowany do młodzieży szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z całej Polski. Zadaniem uczestników konkursu polegało na wykonaniu pracy w jednej z trzech form: pisemnej, fotograficznej lub multimedialnej. Oceniano kreatywność, zgodność faktów historycznych oraz samodzielną pracę z materiałami historycznymi.
Gratulujemy!
Życzymy powodzenia w Krakowie – 6 czerwca.
Opiekun – I.Narożny
dobroni

Francuski pisarz André Maurois w jednej ze swych powieści pt. "Droga Królewska" zamieścił słowa: " Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit ". Mimo, że zaledwie dziewiętnastoletnia malarka z ZS im. Stanisława Staszica w Pile - Katarzyna Domańska ma przed sobą egzaminy maturalne, studia i wejście w dorosłe życie, to rzeczywiście zatrzymuje ona czas w swych dziełach.

16 maja odbyła się uroczysta gala finałowa Pilskiej Akademii Umiejętności. Naszą szkołę reprezentowała drużyna z klasy IC w składzie: Julia Hedeszyńska, Małgorzata Mateja, Wiktoria Sawicz, Szymon Kamuda oraz Wiktor Lisiecki. Uczniowie przez pięć miesięcy współpracowali z firmą FURMAN z przedstawicielem Panią Edytą Musiał.

Dnia dwudziestego szóstego  kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w sali audytoryjnej uroczystym apelem pożegnani zostali  tegoroczni  maturzyści. Był to bardzo ważny dzień dla Abiturientów ponieważ weszli oni w kolejny etap swojego życia. W uroczystości udział wzięli uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami i rodzicami oraz zaproszeni goście. Galę poprowadzili uczniowie klasy medialnej  Julita Czerwińska oraz Michał Wikariak. Podczas uroczystości wyróżnieni zostali uczniowie którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz uzyskali szczególne osiągnięcia w wielu innych dziedzinach . Na szczególne uznanie zasłużyła Suzan Lechele, zdobywając tytuł sportowca roku oraz Paweł Bloch, zdobywając tytuł prymusa szkoły. Był to niezapomniany dzień dla rodziców, nauczycieli wychowawców a przede wszystkim samych absolwentów.

ZDJĘCIA:  https://drive.google.com/folderview?id=1f2420cjvYJ6ZCuT85TYAzgTTEg9S5_Vw

link będzie aktywny przez 2 tygodnie

 

Autor: Monika Filoda

 

W dniu 10.05.2019 r. laureatki I miejsca konkursu powiatowego pt.,,15-lecie członkostwa  Polski w UE okiem wielkopolskiej młodzieży''uczestniczyły w III Edycji Sejmiku Młodzieżowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Były to: Karolina Hinc i Julia Grudzień – ucz. kl.II E.

Opiekunem był Krzysztof Jaros.

Serdeczne gratulacje!!!szkolapoznan

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia już 8 lipca 2019 roku rozpocznie rekrutację do VIII Edycji stypendiów akademickich na rok 2019/2020.
Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.
Stypendia w wysokości 5000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.
Kierujemy do Państwa gorącą prośbę o pomoc w dotarciu do maturzystów, ludzi młodych i ambitnych z informacją o pomocy jaką daje stypendium FEJJ.
Będziemy wdzięczni za udostępnianie naszego plakatu na FB/ stronie internetowej szkoły/ gablocie informacyjnej, oraz poinformowanie pracowników Państwa placówki o prowadzonej akcji, aby mogli zachęcić przyszłych studentów do skorzystania z pomocy.

Dziękujemy,

W imieniu Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia,

Katarzyna Parczewska

stypendiumstudia

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym na zebraniu Rady Pedagogicznej zostali sklasyfikowani wszyscy uczniowie klas trzecich, a tym samym dopuszczeni do matury. Serdecznie zapraszam wszystkich abiturientów na Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego, które odbędzie się w piątek 26.04.2019 r. o godz. 09.30 w Auli Auditorium Maximum PWSZ w Pile.

Dyrektor Marek Wasilewski

Dnia 1 kwietnia 2019 roku 8 zespołów z pilskich szkół ponadgimnazjalnych przedstawiało w Starostwie Powiatowym w Pile prace, których tematem przewodnim były: „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu”. Dwa najlepsze zespoły, będą reprezentować Powiat w uroczystej Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

W dniach 26 – 30.03.2019 r. w Grudziądzu odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek w Boksie. Nasza uczennica, wychowanka Wojskowego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” Piła zdobyła brązowy medal w boksie. W walce o medal pokonała dużo bardziej doświadczoną zawodniczkę z Radomia.

Serdecznie GRATULUJEMY !

Podczas trwania obecnej edycji Festiwalu Nauki na pilskiej PWSZ odbyły się Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi dla uczniów szkół średnich - o Puchar Starosty Pilskiego.

Naszą Szkołę reprezentowali: Filip Klimek 2A, Krystian Wojciechowski 2D oraz Hubert Przybył 3B.

29 marca klasy 1c,1f i 2b miały przyjemność zobaczyć spektakl w języku angielskim w kinoteatrze Adria w Bydgoszczy. Już po raz kolejny mieliśmy okazję zobaczyć grupę teatralną T'n'T Theatre Britain tym razem w adaptacji "Romeo and Juliet" Williama Szekspira.

W dniu 26 marca w Pile odbyły się Mistrzostwa Powiatu Pilskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych na dystansie 1000m. W biegu dziewcząt wystartowały : Susane Lächele, Martyna Wyroślak, Marta Kamińska, Alicja Palacz, Ewa Wełniak, Joanna Mucha.

Adam Stodolski uczeń 3E brązowym medalistą Pucharu Europy Juniorów w Atenach!!! Adam stoczył sześć pojedynków z których pięć wygrał i zrobił to w imponującym stylu (wygrywając przed czasem).

Dnia 06.03.2019 roku, klasy Id i Ie miały przyjemność uczestniczyć w wykładzie dotyczącym dietetyki, na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki, Pani Danuta Jakubiec – Cioch, Pani Agnieszka Ossowska, Pani Krystyna Oleksów oraz Pani Justyna Szymańska.

Nasz szkolny rok rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole.

Więcej o: Imprezy i uroczystości